Vďaka projektu ADIENT „ S batohom na vodu“ 3 dňový splav


Vnímali sme, že už deti a mladí ľudia, všeobecne, nedokážu v tejto uponáhľanej dobe tráviť svoj voľný čas inak ako pri počítači, za facebookom, či hraním video hier. Z dlhodobej skúsenosti s prácou so znevýhodnenou mládežou vnímame veľké medzery vo vedení týchto detí k športu, k starostlivosti o vlastné telo, či zdravie. Všímame si, že deti majú vzťah vyslovene k materiálnym hodnotám. Nie sú vedené k starostlivosti o svoje okolie, k ochrane prírody, majú nedostatok informácii o týchto témach a automaticky ich považujú za nedôležité.

Preto sme sa rozhodli formou 3 dňového zážitkového pobytu v prírode priblížiť tieto témy, venovať sa im a nasmerovať vnímanie týchto detí aj týmto smerom.

Chceli sme a podarilo sa vymaniť deti z detských domovov, krízových centier a sociálne slabších rodín zo stereotypu bežného konzumného života. Zmena prostredia, pobyt v prírode, učenie sa priamym zážitkom, spoznávanie prírody, jej zákonov cez cielené environmentálne aktivity. Rovnako ako získanie a rozšírenie vedomostnej úrovne a nadobudnutie praktických zručností poskytovania prvej pomoci a život zachraňujúcich úkonov. Tiež sme chceli a tiež sa nám podarilo získať nové informácie v oblasti starostlivosti o vlastné telo, budovať pocit výnimočnosti, pozitívny vzťahu k sebe samému, budovať vzťahu k prírode a jej ochrane, pobyt v prírode, športové a tvorivé aktivity.

Prostredníctvom zážitkového pobytu v prírode sa nám podarilo u detí podporiť a rozvíjať zdravý životný štýl, aktívny pohyb, rozvíjať športové aktivity a formou priameho prežívania sme deti vtiahli do problematiky ochrany životného prostredia, ceny vlastného života a problematiky poskytovania prvej pomoci.

TENTO ÚŽASNÝ PROJEKT MOHOL VZNIKNÚŤ VĎAKA FINAČNEJ PODPORE SPOLOČNOSTI ADIENT, PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE PONTIS. ĎAKUJEME, ŽE VĎAKA VÁM MOŽEME KONAŤ TAK ÚŽASNÉ VECI PRE DETI NA KTORÝCH NÁM ZÁLEŽÍ!