Projekt „Čarovné leto“ vďaka zamestnaneckému projektu NADÁCIE ESET


Projekt „Čarovné leto 2019“ reflektuje na naplnenie priania detí z detských domov prežiť čarovné leto, krásny tábor, byť s nami a mať sa dobre. Rok 2019 je pre občianske združenie Bublina iný. Iný v tom, že sa nám na jeho začiatku podarilo získať financie na usporiadanie 3 výnimočných víkendoviek. Máme za čo zobrať cca 100 detí do Banskej Štiavnice, na splav, do Bojníc. Máme na stravu a ubytovanie. Popri tom, tak, ako každý rok, organizujeme veľký 12 – dňový tábor pre 100 detičiek z detských domovov z celého Slovenska. Plánujeme Silvestrovskú lyžovačku. Napriek tomu, že podstatou nášho OZ je vytvárať krásne chvíle, brať deti do iného sveta, mimo detského domova, to, čo by sme teraz potrebovali, je materiálne zabezpečenie. Veci, ktoré nemajú prednosť pred časom, ale potrebujeme ich na jeho trávenie. A to sa nám podarilo získať vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu NADÁCIE ESET! Kofolky, zmrzliny, sladkosti, odmeny, darčeky, ceny, športový, tvorivý, kreatívny materiál či tlač všetkých vecí, čo sme potrebovali! Vďaka Ti ESET!