Povinné zverejňovanie


Termín predkladania cenových ponúk Predmet obstarávania – výzvy na predkladanie cenových ponúk Predpokladaná hodnota zákazky spolu v € bez DPH Výzva Cenová ponuka Záväzná objednávka
15.11.2017 Zabezpečenie zdravotného dozoru na akciách OZ Bublina a ukážok prvej pomoci pre deti z detských domovov. 1 000 € PDF PDF PDF
15.11.2017 Zabezpečenie vyprania a chemického vyčistenia diek a kostýmov 450 € PDF PDF
16.11.2017 Zabezpečenie Silvestrovského lyžovačkového pobytu pre 40 detí z detských domovov a dobrovoľníkov v termíne 29.12.2017 – 3.1.2018. 7 000 € PDF PDF PDF
20.11.2017 Zabezpečenie tlačiarenských, kopírovacích a grafických služieb 600 € PDF PDF PDF
21.11.2017 Zabezpečenie počítačových zariadení a spotrebného materiálu 1500 € PDF PDF PDF
 23.11.2017 Zabezpečenie reklamných a darčekových predmetov pre potreby občianskeho združenia Bublina a pre deti z detských domovov  1250 € PDF PDF PDF