Vďaka projektu poisťovne DÔVERA 5 Elementov – 3 dňový splav!


Máme ďalšiu super správu ☺! Podarilo sa nám získať famózny projekt cez Nadáciu pre deti Slovenska v Grantovom programe zdravotnej poisťovne Dôvera! ☺

Zámerom nášho projektu 5 Elementov je zorganizovanie 3 dňového splavu pre deti z detských domovov. Prostredníctvom zážitkového pobytu v prírode chceme u detí podporiť zdravý životný štýl, aktívny pohyb, rozvíjať športové aktivity a formou prežitia chceme deti vtiahnuť do problematiky ochrany životného prostredia, ceny vlastného života a podpory zdravého životného štýlu. Prostredníctvom vlastnej skúsenosti a priameho kontaktu chceme deťom priblížiť 5 elementov. Vodu: jej nevyhnutnosť, silu, ochranu dôležitosť pre život a zdravie. Prírodu : ako nevyhnutnú súčasť ľudského života, jej ochranu a nutnosť žiť v symbióze. Vzduch: ako nevyhnutnú súčasť života, jeho ochranu. Oheň – v poňatí jeho sily, tepla, potrebnosti pri prežití v prírode a zároveň dôležitosti upozorniť na jeho riziká a ničivú silu. Človeka: ako článok, ktorý má vplyv na život na tejto planéte. Budovanie zodpovednosti za seba i ostatných. Realizácia projektu bude v mesiaci jún 2017 v regióne Podunajskej nížiny.

🙂 PROJEKT PODPORILA NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA Z GRANTOVÉHO PROGRAMU DÔVERA 🙂