Čo robíme? / Činnosť


co-sme-stihli-za-7-rokov

V ústavnej starostlivosti žilo v roku 2010 až 4 471 detí a 994 detí žilo k tomuto roku v profesionálnych rodinách. Život v detskom domove rozhodne nie je prechádzka ružovým sadom. Dôvody umiestňovania detí do detských domovov sú rôzne, či už je to smrť jedného alebo oboch rodičov, nevhodné životné podmienky, zlá sociálna situácia, týranie, zanedbávanie, či zneužívanie. Rôzne sú aj spôsoby vyrovnávania sa detí s nálepkou “domovák”. A rôzne sú aj deti, ktoré v detských domovoch žijú.

                           

Život detí, ktoré boli umiestnené do ústavnej starostlivosti a žijú v detskom domove, je popretkávaný mnohými situáciami, ktorých by malo byť dieťa ušetrené. Hovoríme o živote v internátnom systéme detských domovov, kde neexistuje osobné vlastníctvo, všetko bolo všetkých a identita jednotlivca bola potláčaná. V systéme internátnych detských domovov žili “štátne” deti až do roku 2000, od kedy začala prebiehať transformácia detských domov z internátnych na detské domovy rodinného typu, čo jednoznačne prispelo k zlepšeniu ústavnej starostlivosti na Slovensku. No či je to detský domov internátneho alebo rodinného typu, prípadne čím ďalej, tým viac sa rozmáhajúca profesionálna rodina, stále je to len detský domov, v ktorom je dieťa len jedným z mnohých.

Naša činnosť je zameraná na organizovanie letných, jarných a vianočno – silvestrovských táborových pobytov, jednodňových zážitkových podujatí, ako aj víkendových stretnutís rôznou tematikou pre deti z detských domovov, profesionálnych rodín, sociálne slabších rodín, reedukačných a diagnostických centier a liečebno – výchovných sanatórií. Nie je však len o organizovaní klasických táborov. Naša činnosť je  zameraná predovšetkým na rozvoj sociálnych kompetencií, empatie, asertivity, komunikačných zručností a podporu sebahodnoty prostredníctvom zážitkových aktivít a modelových situácií.

V roku 2014 sme sa rozhodli aj my urobiť krok vpred. A to rozšírením okruhu našej činnosti. Okrem detí, žijúcich v detských domovoch, sme sa rozhodli zameriavať sa aj na deti, ktoré detský domov opustili. Prečo? Pretože nám rastú pod rukami. Pretože keď prídu do reálneho sveta, mimo brány detského domova, padajú na to najčernejšie dno. Pretože im chýbajú základné zručnosti. A preto, že nám na nich záleží.

            

Vieme, že momentálnu situáciu v ústavnej starostlivosti nezmeníme. Ale vieme aj to, že môžeme ovplyvniť to, ako deti z detských domovov vnímajú samých seba a to, ako vnímajú svet. Môžeme im formou hry, ktorá je tou najprirodzenejšou detskou činnosťou, ukázať iný spôsob existencie. Môžeme ich naučiť vážiť si samých seba, tolerovaťostatných  a rovnako, vďaka tomu, že nám dovolili byťčasťou ich sveta, môžeme stáť po ich boku, pretože si myslíme, že to je to, čo deti z detských domovov najviac potrebujú…

 

V kocke:

  • príprava, organizácia a koordinácia zážitkových pobytov – táborov a jednodňových podujatí
  • príprava a organizácia školení
  • podpora rozvoja emocionálnych a sociálnych zručností detí, vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti
  • podpora rozvoja sociálnych zručností, sprevádzanie a príprava na život po opustení detského domova pre mladých dospelých a pre odchovancov detských domovov