A teraz čo? – Nadačný fond Telecom


Vďaka podpore nadačného fondu Telecom pri nadácii Pontis v spolupráci s Červeným krížom a Rescue zdravotnou službou budú aj deti z detských domovov vedieť zachraňovať životy.

Počas mesiacov október – november 2015 bolo u nás v Bubline rušno 🙂

V dňoch 30.10.-1.11.2015 sa mohlo 14 dobrovoľníkov občianskeho združenia Bublina vzdelávať v priestoroch Červeného kríža v Bratislave. Počas 33 hodinového certifikovaného kurzu zameraného na získanie teoretických a praktických informácii o poskytovaní prvej pomoci a nácvik život zachraňujúcich úkonov sme mali možnosť získať cenné informácie nie len pre prácu s našimi deťmi, ale aj pre bežný život.

V dňoch 6.-8.11.2015 prebehol víkendový výchovno – vzdelávací pobyt „A teraz čo?“ zameraný na získanie zručností a vedomostí v oblasti poskytovania prvej pomoci. Víkend bol určený pre deti z detských domovov, mladých dospelých, deti zo sociálne slabého prostredia, dobrovoľníkov a odborníkov oz Bublina. Počas tohto fantastického víkendu na Šport chate Bezovec v Starej Lehote sme sa vďaka lektorom Červeného kríža  vzdelávali v oblasti poskytovania prvej pomoci. Popri tom najpodstatnejšom a to získaní vedomostí sme sa s našimi deťmi stihli hrať, tvoriť, koníkovať a zažiť krásne chvíle,

Počas mesiacov október november prebieha aj miniprojekt „A teraz čo?“. Kde v spolupráci s občianskym združením Rescue zdravotná služba navštevujeme jednotlivé detské domovy a deti učíme základy poskytovania prvej pomoci a život zachraňujúcich úkonov.

 

osvedcenie_a_teraz_co

 

osvedcenie_bez_osvedcenia2

[srizonfbalbum id=2]


 

telekom pontis rescue ck