Projekty


Kráčajme spolu… je názov projektu a zároveň aj jeho obsah. Cestu, ktorou naše OZ kráča spolu s deťmi z detských domovov už takmer 10 rokov. Náš projekt je zameraný na deti z detských domovov. Na čas strávený s nimi. Je zameraný na získanie nových zážitkov, skúseností, vedomostí i zručností. Projekt […]

Projekt „Kráčajme spolu“ vďaka NADÁCII TELECOM


Získať grant SLSP „MÁM NA TO“ bolo pre nás neskonalou výzvou! Vymyslieť a naplánovať projekt. Dostať sa medzi 100 najlepších, vo verejnom SMS hlasovaní získať podporu „celého sveta“ a zaradiť sa medzi  „TOP pätnástku“ vybraných, získať rozprávkových 8 000,- € a „už len“ to všetko usporiadať. 🙂 Projekt „Svet vo […]

Projekt „Svet vo svete“ grant „MÁM NA TO“ vďaka finančnej ...


Projekt „Čarovné leto 2019“ reflektuje na naplnenie priania detí z detských domov prežiť čarovné leto, krásny tábor, byť s nami a mať sa dobre. Rok 2019 je pre občianske združenie Bublina iný. Iný v tom, že sa nám na jeho začiatku podarilo získať financie na usporiadanie 3 výnimočných víkendoviek. Máme za čo zobrať cca […]

Projekt „Čarovné leto“ vďaka zamestnaneckému projektu NADÁCIE ESETVďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu nadácie ESET sme mohli čarovať až 3x!  Korunky, ktoré sme získali sme si rozdelili na tretiny. Prvá časť bola použitá na tábore „Tajomstvo“ pre detičky z detských domovov počas leta 2018, použili sme ich na pitný režim, materiál a zmrzku.  Druhú časť sme použili na […]

Vďaka projektu ESET „Do známa i do neznáma“ tábor, víkendovka ...


Popri organizovaní zážitkových táborov, rôzne zameraných víkendoviek, výletov, popri sprevádzaní detí ich životmi a rozvíjaní ich osobností najrôznejšie zameranými projektami, nám už pred mnohými rokmi vznikol v srdciach sen vziať deti do koncentračného tábora v Oswienčime. Tento sen vznikol práve preto že vnímame, že naše deti, navštevujúce špeciálne školy, majú […]

Vďaka projektu SOITRON „ Cesta vpred“ do Oswienčimu a Wieliczky


Vnímali sme, že už deti a mladí ľudia, všeobecne, nedokážu v tejto uponáhľanej dobe tráviť svoj voľný čas inak ako pri počítači, za facebookom, či hraním video hier. Z dlhodobej skúsenosti s prácou so znevýhodnenou mládežou vnímame veľké medzery vo vedení týchto detí k športu, k starostlivosti o vlastné telo, […]

Vďaka projektu ADIENT „ S batohom na vodu“ 3 dňový ...