Tábory


Program našich táborov sa snažíme „šiť na mieru“. Aj keď je to pri skupine 100 detí vo veku od 4 – ročných drobčekov po 19 až 20 ročných mladých dospelých veľmi náročné.

Počas našich letných aj zimných táborov sa snažíme našim deťom pripraviť čo najpestrejší program. Počas celého tábora sa hráme celotáborovú hru motivovanú príbehom, ktorým je pretkaný celý pobyt.  Deti súťažia v takzvaných „bublinách“, kde sú pomiešaní malí i veľkí. V tejto skupine sa hrajú celých 15 dní, učia sa skupinovej práci, držať spolu, vyhrať, ale zároveň i pochopiť, že celá skupina je taká silná, ako jej najslabší člen. Učia sa spolupráci, podpore, ale i zdravej súťaživosti. Počas tábora sa deti hrajú hry, ktoré nie sú zamerané len na zábavu, ale sú tiež poučné, výchovné a rozvíjajú deti či už po citovej, osobnostnej alebo telesnej stránke. Celotáborová hra má síce na konci iba jednu víťaznú „bublinu“, ale nesie v sebe odkaz, že iba pokiaľ sa deti naučia spolupracovať a myslieť viac na ostatných ako na seba, vyhrajú ten skutočný boj.

Okrem celotáborovej hry máme aj krúžkovú činnosť a rôzne zamerané workshopy. Takými sú  napríklad – krúžok šikovných rúk, vizážistický krúžok, tvorivé dielne, strelecký krúžok, lietadielkový krúžok, stavanie bunkrov, krúžok prežitia, krúžok pečenia, krúžok prvej pomoci, talentový krúžok, rybársky krúžok, bylinkársky krúžok, krúžok kreslenia, „tetovací“ krúžok, futbalový krúžok, nohejbalový krúžok, volejbalový krúžok, basketbalový krúžok, stavanie hradov z piesku a mnohé iné.

Večery našich táborových dní trávievame rôzne. Hráme sa nočné hry, tancujeme na diskotékach, súťažíme o najväčší talent na večeri plnom talentov, mávame karnevaly, vedomostné kvízy, večery rozhovorov, opekačky …

V priebehu našich táborov sa snažíme dať našim deťom čo najviac krásnych chvíľ, prekvapení a zážitkov. Preto oslovujeme k spolupráci ľudí, vďaka ktorým môžeme zažívať veci, ktoré nie sú bežné. Môžeme sa voziť na koníkoch, na štvorkolkách, okrem kúpania  v jazere sa môžeme voziť aj na delfínoch, či lodičkách.