Vďaka projektu ESET „Do známa i do neznáma“ tábor, víkendovka a kurz prvej pomoci


Vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu nadácie ESET sme mohli čarovať až 3x! Korunky, ktoré sme získali sme si rozdelili na tretiny.

Prvá časť bola použitá na tábore „Tajomstvo“ pre detičky z detských domovov počas leta 2018, použili sme ich na pitný režim, materiál a zmrzku.

Druhú časť sme použili na Dušičkovú víkendovku na Bezovci v novembri 2018. Čo sme všetko za tento čas stihli? Všetko . Hrať sa, ísť na zrúcaninu hradu Tematín, vyrezávať tekvičky, plávať, saonovať sa, snívať, vlastnoručne si vyrobiť šarkany a púšťať ich. V nádhernom prostredí, s počasím ako na jar, s každorannou jógovou rozcvičkou a každovečernou rozprávkou na dobrú noc. Ďakujeme, že môžeme vytvárať vlastný svet a krásne chvíle pre detičky z detských domovov

Tretiu časť sme použili na 33 hodinový kurz prvej pomoci v Červenom kríži v novembri 2018. Bublina už vie ako zachrániť život! Vďaka výnimočnému projektu – 33 hodinovému kurzu prvej pomoci a život zachraňujúcich úkonov v Červenom kríži. Tento krát to nebolo priamo o deťoch, ale o našich dobrovoľníkoch, výnimočných bytostiach, ktorí s láskou venujú svoj čas práve deťom z detských domovov. Aj pri maximálnej opatrnosti sa na akciách plných detí úrazy stávajú. Sme hrdí, pretože náš tím už vie ako zachrániť ľudský život, ako poskytnúť prvú pomoc… sme vďační za možnosť, ktorú sme dostali. Získať tieto vedomosti, pretože ľudský život je to najcennejšie. Preto už roky vzdelávame nie len seba, ale aj všetky naše deti.

 

Ďakujeme ESET, že vďaka Vašej finančnej podpore sme mohli čarovať!