33 hodinový kurz prvej pomoci vďaka ESETu :)


Bublina už vie ako zachrániť život! Vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu ESET sme mohli v dňoch 9.-11.11.2018 uskutočniť ďalší výnimočný projekt – 33 hodinový kurz prvej pomoci a život zachraňujúcich úkonov v Červenom kríži. Tento krát to nebolo priamo o deťoch, ale o našich dobrovoľníkoch, výnimočných bytostiach, ktorí s láskou venujú svoj čas práve deťom z detských domovov. Aj pri maximálnej opatrnosti sa na akciách plných detí úrazy stávajú. Sme hrdí, pretože náš tím už vie ako zachrániť ľudský život, ako poskytnúť prvú pomoc… sme vďační za možnosť, ktorú sme dostali. Získať tieto vedomosti, pretože ľudský život je to najcennejšie. Preto už roky vzdelávame nie len seba, ale aj všetky naše deti. Vďaka ESET.