Prvý Bubliňácky splav


Snívali sme… a náš sen sa po troch rokoch stal skutočnosťou. V dňoch 23. – 25. júna 2017 sa za podpory Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera uskutočnil prvý Bubliňácky splav ☺. Dlhý mesiac príprav a zrazu sme sa ocitli v nádhernej prírode vodáckeho campu u Matisa. Vítali nás tri indiánske típí, milý pán domáci, nachystané kánojky a po príchode detičiek sa mohlo naše vodné dobrodružstvo začať ☺. Celý trojdňový splav pre deti z detských domovov sa niesol v duchu projektu „5 Elementov“. Prostredníctvom zážitkového pobytu v prírode, spaním v típí a stanoch sme našim deťoch priniesli nový zážitok a veríme, že sa nám podarilo ukázať im, že voľný čas sa dá tráviť aj inak, ako na počítači či smartfóne ☺. Formou ranných rozcvičiek a mnohých športových aktivít sme rozvíjali aktívny pohyb a podporovali zdravý životný štýl. Prostredníctvom vlastnej skúsenosti a priameho kontaktu sme našim deťom priblížili 5 elementov. Vodu: jej nevyhnutnosť, silu, ochranu dôležitosť pre život a zdravie. Prírodu: ako neoddeliteľnú súčasť ľudského života, jej ochranu a nutnosť žiť s ňou v symbióze. Vzduch: ako nevyhnutnú súčasť života, jeho ochranu. Oheň: v poňatí jeho sily, tepla, potrebnosti pri prežití v prírode a zároveň dôležitosti upozorniť na jeho riziká a ničivú silu. Človeka: ako článok, ktorý má veľký vplyv na život na tejto planéte a sám rozhoduje o tom, aká ľudská bytosť z neho vyrastie. Prostredníctvom konkrétne zameraných aktivít na týchto 5 elementov sme u našich detí rozvíjali nové zručnosti, učili sa, chránili prírodu, športovali, hrali sa a užili si kopec zábavy.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť tento dokonalý trojdňový splav pre deti z detských domovov. Veľká vďaka patrí zdravotnej poisťovni Dôvera a. s. za finančnú podporu nášho projektu „5 Elementov“, Nadácii pre deti Slovenska, realitnej kancelárii RealityCity za finančný príspevok , nadácii Barbora za spoluprácu pri enviro aktivitách, OZ Púpava za poskytnuté how – know splavovania, Rescue zdravotnej službe za zabezpečenie zdravotného dozoru, pizzerii Pizza Mizza za famóznu večeru, Robkovi za to, že za nami prišiel a ukázal našim deťom, že aj človek s handicapom môže mať  viac medailí, ako sme kedy pohromade videli, a že jediné bariéry sú v našich hlavách, Martinovi za keksíky a chrumky, vodáckemu campu u Matisa za požičanie kanoe, super raňajky a mega zážitok prespania v típí, reštaurácii Malom v Jelke za dokonalý obed, vodnému mlynu v Jelke za prehliadku, rekreačnému stredisku Madarász za stanovanie a stravu, ujovi Jankovi z Tomášikovskej Hate za záchranu našich áut, fantastické langoše a poskytnutie úkrytu pred búrkou ☺. Ďakujeme všetkým našim vedúcim za aktivity, nočnú hru, vypracovanie bicepsov a prekonávanie vlastných možností pri pádlovaní ☺. A síce na poslednom mieste, ale s tým, že sú u nás vždy na mieste číslo 1, našim detiskám za to, že boli také úžasné! Už teraz sa tešíme na druhý Bubliňácky splav ☺.

Ak by ste sa aj vy chceli stať súčasťou sveta detí z detských domovov a podať nám pomocnú ruku akýmkoľvek spôsobom, všetky informácie o nás nájdete na našej stránke www.ozbublina.sk.