PRVÁ POMOC v CPDaR Myjava vďaka NADÁCII TELECOM


Bublina je o hre, radosti, zážitkoch, deťoch, dobrovoľníkoch … ale je aj o vzdelávaní! A to aj v
oblasti rozširovania vedomostí o poskytovaní prvej pomoci! Už roky spolupracujeme s RESCUE
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA a sme veľmi vďační, že vďaka podpore NADAČNÉHO FONDU
TELECOM môžeme opäť navštevovať detské domovy a učiť naše deti ako pomôcť, pokiaľ bude
niekto ich pomoc potrebovať! Lebo ĽUDSKÝ ŽIVOT je to najcennejšie a my si želáme, prajeme a
robíme všetko preto, aby naše deti vedeli, ako na to! Ďakujeme za krásnu a zmysluplnú nedeľu
6.10.2019 🙂