PRVÁ POMOC v CPRaD Studienka vďaka SLSP


11.4. 2019 sme odštartovali všetko to, čo nás čaká vďaka podpore SLSP v grantovom programe
„Mám na to“. Vďaka spolupráci s Rescue zdravotnou službou sme zažili ukážky prvej pomoci v
CPRaD Studienka. Pretože ľudský život považujeme za to najdôležitejšie a chceme aby naše deti

vedeli poskytnúť prvú pomoc. Deti boli úžasné, šikovné, veľa toho vedeli a veľa nového sa
naučili. Sme šťastní, že môžeme konať takto úžasné a zmysluplné veci!