Projekty


Vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu nadácie ESET sme mohli čarovať až 3x!  Korunky, ktoré sme získali sme si rozdelili na tretiny. Prvá časť bola použitá na tábore „Tajomstvo“ pre detičky z detských domovov počas leta 2018, použili sme ich na pitný režim, materiál a zmrzku.  Druhú časť sme použili na […]

Vďaka projektu ESET “Do známa i do neznáma” tábor, víkendovka ...


Popri organizovaní zážitkových táborov, rôzne zameraných víkendoviek, výletov, popri sprevádzaní detí ich životmi a rozvíjaní ich osobností najrôznejšie zameranými projektami, nám už pred mnohými rokmi vznikol v srdciach sen vziať deti do koncentračného tábora v Oswienčime. Tento sen vznikol práve preto že vnímame, že naše deti, navštevujúce špeciálne školy, majú […]

Vďaka projektu SOITRON „ Cesta vpred“ do Oswienčimu a Wieliczky


Vnímali sme, že už deti a mladí ľudia, všeobecne, nedokážu v tejto uponáhľanej dobe tráviť svoj voľný čas inak ako pri počítači, za facebookom, či hraním video hier. Z dlhodobej skúsenosti s prácou so znevýhodnenou mládežou vnímame veľké medzery vo vedení týchto detí k športu, k starostlivosti o vlastné telo, […]

Vďaka projektu ADIENT „ S batohom na vodu“ 3 dňový ...