2% pre Občianske združenie Bublina


Ako poukázať 2% z vašich daní OZ Bublina?

Zamestnanec (za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ)

  1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
   Z Potvrdenia zistiť údaje:

   • Dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia)
   • Zaplatená daň (riadok 3 z Potvrdenia)
   • Vypočítať si 2% resp. 3% zo zaplatených daní

Môžete poukázať až 3% z vašich daní – a to v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku “odpracovali” aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie (resp. potvrdenia – od organizácie aj od vás, dobrovoľníka) – tieto sa prikladajú k Vyhláseniu.

  1. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Údaje o prijímateľovi OZ Bublina už sú predvyplnené
  2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
  3. Zaslať alebo odniesť Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 30.4.2018 na príslušný daňový úrad prislúchajúci k vášmu bydlisku možno zistiť na stránkach Daňového riaditeľstva SR.
  4. Hotovo. Ďakujeme!

 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

1. Zistite si, akej sume zodpovedajú 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní

3% z vašich daní môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku “odpracovali” aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a k daňovému priznaniu o tom priložíte potvrdenia.

2. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. Potrebné identifikačné údaje OZ Bublina sú:

IČO: 42186021
SID:
Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ BUBLINA
Sídlo: Cabanova 2194/22, 84102 Bratislava

3. Po odovzdaní daňového priznania prevedie DÚ do troch mesiacov poukázanú sumu.

 

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

Ako právnická osoba (firma) máte viacero možností, ako naložiť s percentami z vašich daní. Môžete ich rozdeliť viacerým subjektom, môžete poukázať 1% alebo spolu s darovaním sumy 0,5% poukázať 2% z daní. Prehľadne spísané tieto možnosti nájdete na stránkach rozhodni.sk

Rozhodli ste sa darovať sumu 0,5% z vášho zisku práve nám? To je pre nás skvelá správa 🙂 Napíšte nám, aby sme mohli pripraviť darovaciu zmluvu. Ďakujeme!

 

Dôležité termíny

15. február 2018 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2017
3. apríl 2018 posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (resp. 3%) z dane. Tento termín neplatí pre tých, ktorí požiadajú o predĺženie termínu na podanie DP
30. apríl 2018 posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane na príslušný daňový úrad (spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmu)

 

Pozrite si aj ďalšie naše videá:

2% v r. 2017